შავი ზღვის საერთაშრისო უნივერსიტეტი განახორციელა 3 საერთაშრისო პროექტი და ამჟამად მონაწილეობს 1 საერთაშორისო პროექტში: 

 

2.      სტუდენტებისკარიერული სერვისების განვითარება საქართველოში (TEMPUS Developing Student Career Services in Georgia (CASEDE))

3.      უმაღლეს განათლებაში ცვლილებების ხელმძღვანელობა და მართვა (TEMPUS- Leading and Managing Change in Higher Education (LaMANCHE))

4.      შავი ზღვის რეგიონში უნივერსიტეტების თანამშრომლობის ქსელები (University collaboration network at the Black Sea Region (Univer-Sea.Net))

5.      ვიშეგრადის ფონდის საუნივერსიტეტო გრანტის პროექტი კურსების განვითარებისათვის (Visegrad University Grant Project for Course Development) (მიმდინარე)