ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი გაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ ამერიკის, ევროპისა და აზიის წამყვან უნივერსიტეტებში გააგრძელო სწავლა გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.

სტუდენტთა გაცვლითი  პროგრამა საშუალებას გაძლევს:

  • გაიღრმავო ცოდნა
  • გაეცნო მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების საგანმანათლებლო სისტემას
  • გაეცნო მსოფლიოს სხვადასხვა კულტურებს
  • განვითარდე პიროვნულად
  • განავითარო მულტიკულტურული და ინტერპერსონალური ურთიერთობის უნარ-ჩვევები
  • შეისწავლო უცხო ენები
  • შეიძინო საჭირო კონტაქტები

ყოველ სემესტრში, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის საშუალოდ 20 სტუდენტს საშუალება ეძლევა მონაწილეობა მიიღოს გაცვლით პროგრამაში. ნუ გაუშვებ ამ უნიკალურ შანსს, რომ მიიღო საერთაშორისო გამოცდილება!

იხილე დეტალურად