ქეთევან ლაფაჩი

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

ავთანდილ გაგნიძე

ლექტორი

დოქტორი

 

ნინო ფარცვანია

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

ნიკოლოზ მახარაშვილი

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

მალხაზ ჩახნაშვილი

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

დავით პაატაშვილი

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

ტატიანა პაპიაშვილი

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

ქეთევან სიხარულიძე

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

მეთინ მერჯანი

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

სოფიო ხუნდაძე

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

გიორგი ბაღათურია

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

კახაბერ ჯაყელი

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

თეა კბილცეცხლაშვილი

ლექტორი

 პროფ. დოქტორი

თეონა მაისურაძე

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

გულნარა დიასამიძე

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

მერაბ აბდალაძე

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

მარიამ ბაკურიძე

ლექტორი

ასოც. პროფ.. დოქტორი

სალავატ საიფულინი

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

მაკა ბუღულაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

თორნიკე ხოშტარია 

ლექტორი

დოქტორანტი

ქეთევან ტაბატაძე

ლექტორი

მაგისტრი

თენგიზ ლომიტაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

გიორგი სიმონგულაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

მარიამ ქალებაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

ნინო ქადაგიშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

ლევან კალანდაძე

ლექტორი

მაგისტრი

 

ირაკლი ღვთისიაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

ლეილა ბერიშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

 

დიმიტრი კობახიძე

ლექტორი

მაგისტრი

გიორგი კულდონაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

ლევან გოგობერიშვილი

ლექტორი

მაგისტრი