ლექტორი,
დოქტორი.


სწავლობდა მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დაამთავრა ასპირანტურა სპეციალობით ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მიენიჭა ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში.
კვლევის ინტერესები: ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, სტოქასტური ანალიზი, შემთხვევითი პროცესების თეორია, ფინანსური მათემატიკა.
კითხულობს კურსებს: კალკულუსი, ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა, შემთხვევითი პროცესების თეორია, ფინანსური მათემატიკა.
ელ.ფოსტა: khechinashvili@gmail.com