ლექტორი,
დოქტორი.


თინათინ ღოლაძეს მიღებული აქვს  დოქტორის ხარისხი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტზე, ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში და ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხი კომპიუტერულ ინჟინერიაში - საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში;
აქვს 12 წლიანი პროფესიული სამუშაო გამოცდილება
კვლევის ინტერესები: ინოვაციური მარკეტინგული სტრატეგიები, პროდუქტის განვითარება და ბრენდინგი
უძღვება მცირე ბიზნესის მართვის კურსს
E-mail: tgholadze@gotourify.com