ავთანდილ გაგნიძე

ლექტორი

დოქტორი

 

დაამთავრა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათ დოქტორის ხარისხი მიენიჭა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტში. აქვს სწავლებისა და კვლევის 30 წელზე მეტი გამოცდილება მოსკოვის ლომონოსოვის, ჯავახიშვილის სახელმწიფო, კავკასიის და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტებში.

 

ასწავლის მათემატიკა-ეკონომიკურ საგნებს როგორებიცაა: ეკონომიკური ანალიზი, რაოდენობრივი ანალიზი, ეკონომიკური დინამიკა, კვლევის მეთოდები და ბიზნეს სტატისტიკა.

 

კვლევითი ინტერესები მოიცავს: მათემატიკური ეკონომიკა, ფინანსური მათემატიკა, ოპტიმიზაციის თეორია, მათემატიკური ფიზიკა, მათემატიკური მოდელირება და კიბერ-უსაფრთხოება.