ქეთევან ლაფაჩი

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

 

  • PhD, ნაციონალური ეკონომიკის ინსტიტუტი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, 1990 ერევანი სომხეთი
  • BA/MA ფიზიკის ტექნიკუეი უნივერსიტეტი გამოყენებითი მათემატიკა ეკონომიკაში 1987 მოსკოვი რუსეთი
  • MA ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის დეპარტამენტი 1984 თბილისი საქართველო
  • BA ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის დეპარტამენტი 1981 თბილისი საქართველო

 

 

 

კვლევის ინტერესები:

ფინანსური მარკეტები, კორპორაციული მართვა, კონკურენციის პოლიტიკა.

სალექციო კურსები:

ინვესტიციები, კორპორაციული ფინანსები, ფინანსური მენეჯმენტი, კონკურენციის კანონი და პოლიტიკა.