კახაბერ ჯაყელი

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

  • ფულბრაითის პროფესორი, იელის უნივერსიტეტი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ფულბრაითის პროგრამა, 2006-2007
  • დოქტორანტურა, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მარკეტინგის დეპარტამენტი 1997 თბილისი საქართველო
  • მაგისტრატურა / ბაკალავრიატი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის დეპარტამენტი 1991

კვლევის ინტერესები:

სახელმწიფო მარკეტინგი

სალექციო კურსები

მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ბიზნესი