თეონა მაისურაძე

ლექტორი

ასოც. პროფ. დოქტორი

ბაკალავრი და მაგისტრი საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში; (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი)ბაკალავრი და მაგისტრი სამართალში (კერძო სამართალი); (თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი)დოქტორანტურა მენეჯმენტში (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი)

კვლევის ინტერესი: ადამიანური რესურსების მართვა; ცვლილებათა მართვა.

საგნები: პროფესიული ინგლისური Iდა II; მენეჯმენტის პრინციპები; ადამიანური რესურსების მართვა

 

ოთახი:A 306

ტელ:

E-mail: tmaisuradze@ibsu.edu.ge