ლექტორი,
მაგისტრი.


დაამთავრა ფინანსებისა და საბანკო საქმის აკადემიური საბაკალავრო პროგრამა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში და ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური სამაგისტრო პროგრამა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სწავლა განაგრძობს ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიურ სადოქტორო პროგრამაზე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. აქვს ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილება ხუთ სხვადასხვა კომპანიაში 2006 წლიდან. 2015 წლიდან ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორია.
კვლევის ინტერესები: საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსური ანგარიშგება.
საგნები: საბუღალტრო პროგრამების გამოყენება - ორისი.
ელ.ფოსტა: ketevan.tabatadze@ibsu.edu.ge