ქეთევან ტაბატაძე

ლექტორი

მაგისტრი

დაამთავრა ფინანსებისა და საბანკო საქმის საბაკალავრო პროგრამა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში და ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. აქვს ბუღალტრის პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება ოთხ სხვადასხვა კომპანიაში 2006 წლიდან. შზსუ-ს ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის წევრი გახდა 2014 წლიდან. იგი გახლავთ მენეჯმენტის პროგრამის სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულთა კოორდინატორი და მოწვეული ლექტორი.

კვლევის ინტერესი: საბუღალტრო აღრიცხვა, ფინანსები

საგნები: საბუღალტრო პროგრამების გამოყენება

ოთახი: A 304

ტელ:

E-mail: ketevan.tabatadze@ibsu.edu.ge