ნინო ფარცვანია

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

ასოცირებული პროფესორის (დოცენტის) წოდება, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- დეკემბერი, 2002 წ.

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (Ph. D.), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი- ივნისი, 1999 წ.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ასპირანტი- 1993-1996 წწ.

მათემატიკოსის დიპლომი (წარჩინებით), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ივნისი, 1993 წ.

 

კვლევის ინტერესები

ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები (სასაზღვრო ამოცანები, ოსცილიაციის თეორია)

 

სალექციო კურსები  

მათემატიკაI; მათემატიკაII; მათემატიკა; მათემატიკა ეკონომისტებისათვის