ლექტორი,
დოქტორი.


დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. წლების განმავლობაში საქართველოის ტექნიკური უნივერსიტეტის ნ. მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელია. 
სამეცნიერო ინტერესების სფეროს განეკუთვნება ინფორმატიკა, პროგრამული ინჟინერია, სისტემური ანალიზი, რთული სისტემების მოდელირება, ინფორმაციული რესურსის მართვა, სტატისტიკა, მონაცემთა სიღრმისეული ანალიზი, ინფორმაციის თეორია, მართვის მათემატიკური მეთოდები.     
ელ.ფოსტა: gghlonti@ibsu.edu.ge