ზაზა ქოიავა

ლექტორი

დოქტორი

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2001-2005 წლები სახელმწიფო მოხელე, ბაკალავრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2005-2007 წლები საგარეო ურთიერთობების სახელმწიფო მართვა მაგისტრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2011-2014 წლები ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

 

სალექციო კურსები:

ორგანიზაციული ქცევა, ხარისხის მართვა, მენეჯმენტის პრინციპები.