ბატონმა გივიმ დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი. შემდგომ მან გააგრძელა სწავლა თურქეთში, სტამბულის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით.

ის არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (თბილისი, საქართველო) საერთაშორისო პოლიტიკის მაგისტრი. ამჟამად არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი.

კვლევის ინტერესები: პოლიტიკური დისკურსი(ს ანალიზი), პოლიტიკური ფილოსოფია, სოციალური ფსიქოლოგია, სოციოლოგია,
წაკითხული კურსები: სოციოლოგია, პოლიტიკური მეცნიერება, პოლიტიკური აზროვნების ისტორია.
ელ:ფოსტა: gamaglobeli@ibsu.edu.ge