ლექტორი,
მაგისტრი.


კავკასიის   საერთაშორისო   უნივერსიტეტის  ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი,  დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში მოიპოვა ბიზნესის  ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. (ტურიზმის მიმართულებით)
ტურიზმის  კოლეჯ “იკაროსის“  ტუროპერატორის  სპეციალობის პროგრამის  კოორდინატორი.
არასამთავრობო ორგანიზაციიაში  „ტურიზმი და რეალობა“ -  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.
ტურისტულ კომპანიაში  ‘’ DISCOVER  GEORGIa”-ში მრჩეველი საწავლო საკითხებში
სასწავლო კურსები: ტურიზმის საფუძვლები , ტუროპერეიტინგი, ტურიზმის პოლიტიკა და სამართლებრივი რეგულირება, ინტერპერსონალური კომუნიკაცია.
ელ.ფოსტა: კავკასიის   საერთაშორისო   უნივერსიტეტის  ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი,  დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში მოიპოვა ბიზნესის  ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი. (ტურიზმის მიმართულებით)
ტურიზმის  კოლეჯ “იკაროსის“  ტუროპერატორის  სპეციალობის პროგრამის  კოორდინატორი.
არასამთავრობო ორგანიზაციიაში  „ტურიზმი და რეალობა“ -  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.
ტურისტულ კომპანიაში  ‘’ DISCOVER  GEORGIa”-ში მრჩეველი საწავლო საკითხებში
სასწავლო კურსები: ტურიზმის საფუძვლები , ტუროპერეიტინგი, ტურიზმის პოლიტიკა და სამართლებრივი რეგულირება, ინტერპერსონალური კომუნიკაცია.
ელ.ფოსტა: lali.mikeladze@ciu.edu.ge