მიხეილ გვათუა

ლექტორი

მაგისტრი

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,
სექტემბერი / 1966 - ივნისი / 1972
ფიზიკა, ფიზიკის ფაკულტეტი
მაგისტრთან გათანაბრებული

 

სალექციო კურსები: ბუღალტერია და აუდიტი