ლექტორი,
მაგისტრი.


თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2014 - დღემდე

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
დოქტორი
მიმართულება:ბიზნეს ადმინისტრირება

 
ACCA-ის დიპლომი ფინანსური აღრიცხვაში 02.2012
ACCA-ის კვალიფიკაცია 02.2011
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2003-2005

ეკონომიკის ფაკულტეტი მაგისტრატურა
სპეციალობა: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი   

 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2000-2003

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, ხელოვნების ფაკულტეტი
დიპლომი სამართალმცოდნეობაში     

 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 1999-2003

ეკონომიკის ფაკულტეტი
ბაკალავრიატი
სპეციალობა: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი

სალექციო კურსები: ბუღალტერია, აუდიტი