ირაკლი ღვთისიაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

 

2009 -  ACCA (ბუღალტერია) წიგნები: F1, F2 , F3

2008 – 2009  ედინბურგის უნივერსიტეტი                                       

სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი საერთაშორისო ბიზნესში

■    გარდამავალი ეკონომიკა, სავაჭრო თეორიები, საერთაშორისო მარკეტინგი, სტრატეგიული მართვა, აფრიკული ეკონომიკა, იაპონური ეკონომიკა, სტატისტიკა, მომსახურების მართვა, ბიზნეს ეთიკა.

2005 – 2007 კარდიფის უნივერსიტეტი

ბაკალავრი ბიზნესის მართვის ხელოვნებაში  (2.1 diploma)

■    ფინანსური ბუღალტერია, მართვითი ბუღალტერია, სტრატეგია, სტატისტიკა, სტრატეგიული მარკეტინგი, საერთაშორისო მარკეტინგი, რისკის მართვა, ეკონომიკა მიკრო/მაკრო,მომსახურების მართვა, ორგანიზაციული კულტურა.

2001 -- 2004 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკაში (წითელი დიპლომი)

მიკრო/მაკრო ეკონომიკა, ბუღალტერია, ეკონომიკური ისტორია, სტატისტიკა, ეკონომიკის საფუძვლები, მართვა, მარკეტინგი, უმაღლესი მათემატიკა, ლოგისტიკა. 

 

სალექციო კურსები:

■    მარკეტინგის მართვა

■    საერთაშორისო მარკეტინგი

■    მერჩანდაიზინგი

■    ვაჭრობა

■    მარკეტინგის საფუძვლები

■    ბრენდინგი

■    ჰოლისტიკური მარკეტინგი