მალხაზ ჩახნაშვილი

ლექტორი

პროფ. დოქტორი

 

  • Ph,D თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლის დოქტორი 2002 თბილისი საქართველო
  • ადვოკატი/მაგისტრი მოსკოვის პოლიციის უმაღლესი სკოლა, სამართლის ფაკულტეტი 1986 თბილისი საქართველო
  • M.A თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უცხო ენათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენა, 1977 თბილისი საქართველო 

 

 

 

 

კვლევის ინტერესები:

სოციალური მენეჯმენტი, საჯარო მართვა, ადამიანის უფლებები და სახელმწიფო

სალექციო კურსები:

სამართლის თეორია, ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციულ-პროცედურული სამართალი, საერთაშორისო სამართალი, ბიზნესის სამართლებრივი გარემო.