მარიამ ბაკურიძე

ლექტორი

ასოც. პროფ.. დოქტორი

  • დოქტორანტურა, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია: ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი, 1993, თბილისი საქართველო
  • მაგისტრატურა, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი , 1968-1974, თბილისი საქართველო

კვლევის ინტერესები:

ქართული ენა და ლიტერატურა

სალექციო კურსები:

ფილოლოგია და ფოლკლორი