ლექტორი,
დოქტორი.


ბატონმა რევაზმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასწრებული ასპირანტურა. არის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,ასოცირებული პროფესორი.
კითხულობს შემდეგ საგნებს: მენეჯმენტის საფუძვლები, მენეჯერული ეკონომიკა, ბიზნესის საფუძვლები, ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, ეკონომიკური პოლიტიკა. არის სამეცნიერო სტატიებისა და სახელმძღვანელოს ავტორი.
ელ.ფოსტა: revazxarazi@gmail.com