ბატონმა დიმიტრიმ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრიატი კომერციასა და მარკეტინგში.

მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო მარკეტინგში მიიღო ლონდონის კომერციის სკოლაში, ხოლო მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში კარდიფის მეტროპოლიტენის უნივერსიტეტში.