დიმიტრი კობახიძე

ლექტორი

მაგისტრი

დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრიატი კომერციასა და მარკეტინგში. მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო მარკეტინგში მიიღო ლონდონის კომერციის სკოლაში ხოლო მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში კარდიფის მეტროპოლიტენის უნივერსიტეტში.