ლევან გოგობერიშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

ეკატერინე მამისთვალოვი

ლექტორი

მაგისტრი

გიორგი სურგულაძე

ლექტორი

მაგისტრი

ივანე შავდათუაშვილი

ლექტორი

მაგისტრი

ნატალია კუბლაშვილი

ლექტორი

ბაკალავრი