თეა კბილცეცხლაშვილი

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანი

პროფესორი, დოქტორი

მუზაფერ ქირ

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

 

 

სოფიო ხუნდაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

 სოცირებული პროფესორი, დოქტორი

 

ავთანდილ გაგნიძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების კოორდინატორი

დოქტორი

თინათინ კუბლაშვილი

ტურიზმის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრატორი

სოცირებული პროფესორი, დოქტორი

თორნიკე ხოშტარია

მენეჯმენტის და მარკეტინგის საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრატორი

დოქტორანტი

 

ილია ბოცვაძე

ფინანსების, საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრატორი

დოქტორანტი

პაატა თავართქილაძე

სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი, პროექტების ადმინისტრატორი

მაგისტრი

კრისტინა ლაზარიდი

სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი, გაცვლითი პროგრამების ოფიცერი

მაგისტრი

დოღან გირგინ

სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი, პროექტების ადმინისტრატორი

დოქტორანტი

 

გვანცა ციხისელი

სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორი, ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერის ასისტენტი

მაგისტრი

ნინო სარალიძე

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მდივანი

მაგისტრი