ბატონ ირაკლის უმაღლესი განათლება მიღებული აქვს საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (ამჟამად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) ავტომატიკის და ტელემექანიკის ფაკულტეტზე.

დოქტორანტურა დაამთავრა მართვის პრობლემების ინსტიტუტში (მოსკოვი, რუსეთი). ის არის ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი).
 
სამეცნიერო ინტერესის არეები: საქარმო, ეკონომიკური, ბიზნესის, სატრანსპორტო და ლოჟისტიკური სისტემების ანალიზი, მოდელირება და ოპტიმიზაცია; მაღალი წარმადობის პარალელური კომპიუტერი სისტემების ანალიზი, მოდელირება და ოპტიმიზაცია; ანალიზის და ვერიფიკაციის ფორმალური მეთოდების გამოყენება; მრავალ-აგენტიანი სისტემები; ავტონომიური ღრუბლოვანი გამოთვლები
სასწავლო კურსები: წარმოების დაგეგმარება, კორპორაციული რესურსების დაგეგმარების სისტემები, ოპერაციების მართვა, საქმიანი პროცესების სიმულაცია და დიზაინი, ციფრული მოწყობილობების დიზაინი, კომპიუტერული არქიტექტურა, სისტემური დაპროგრამება, კომპიუტერული სისტემების სიმულაცია და მოდელირება, ღრუბლოვანი გამოთვლები, სიმბოლური და ტექნიკური გამოთვლები მატლაბში, ინფორმაციის თეორია, მონაცემთა ანალიზის მეთოდები
ოთახი: A409
ელ. ფოსტა: irakli.rodonaia@ibsu.edu.ge