ბატონი დავითი სწავლობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო საქმის ფაკულტეტზე.

მან დაამთავრა ბაკალავრიატი ინჟინერიის მიმართულებით და მიენიჭა ბაკლავრიატის ხარისხი ინჟინერიაში. მაგისტრატურა გაიარა კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით და მიენიჭა ინჟინერიის მაგისტრის ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებაში. დოქტორანტურა დაამთავრა კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით და მიენიჭა დოქტორის ხარისხი კომპიუტერულ მეცნიერებაში. კვლევითი სფეროები: გამოყენებითი მათემატიკა კომპიუტერულ მეცნიერებებში, ციფრული სიგნალების დამუშავება, დროითი მწკრივების ანალიზი, გამოსახულებების დამუშავება, ციფრული ფილტრების ანალიზი.
სასწავლო კურსები: ინფორმაციული ტექნოლოგიები, გაძლიერებული ინფორმაციული ტექნოლოგიები და სტატისტიკის კურსი.
ელ.ფოსტა: ddatuashvili@ibsu.edu.ge