ბატონმა ავთომ დაამთავრა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი მიენიჭა მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს სამეცნიერო აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტში.

აქვს სწავლებისა და კვლევის 30 წელზე მეტი გამოცდილება მოსკოვის ლომონოსოვის, თბილისის სახელმწიფო, კავკასიისა და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტებში.
ასწავლის მათემატიკა-ეკონომიკურ საგნებს როგორებიცაა: ეკონომიკური ანალიზი, რაოდენობრივი ანალიზი, ეკონომიკური დინამიკა, კვლევის მეთოდები და ბიზნეს სტატისტიკა.
კვლევითი ინტერესები მოიცავს: მათემატიკური ეკონომიკა, ფინანსური მათემატიკა, ოპტიმიზაციის თეორია, მათემატიკური ფიზიკა, მათემატიკური მოდელირება და კიბერ-უსაფრთხოება.

ოთახი:A315
ტელ: 577 56 59 99
E-mail: gagnidzeavto@yahoo.com