ქალბატონმა ქეთევანმა დოქტორის ხარისხი მოიპოვა ნაციონალური ეკონომიკის ინსტიტუტის, ეკონომიკის დეპარტამენტში, 1990 წელს ერევანში, სომხეთში.

მან დაამთავრა ფიზიკის ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართულება გამოყენებითი მათემატიკა ეკონომიკაში 1987 წელს მოსკოვში,რუსეთში (ბაკალავრიატი,მაგისტრატურა); ასევე 1984 წელს ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის მაგისტრატურა, ხოლო 1981 წელს ბაკალავრიატი.