კახაბერ ჯაყელი 1984 წელს ჩაირიცხა ივანე ჯავახიშილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1991 წელს.

იგი 1993 წელს ჩაირიცხა ამავე უნივერსიტეტის ასპირატურის ფაკულტეტზე. 1995 წელს გაემგზავრა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში დოქტორანტურაში სასწავლებლად. 1997 წელს დაიცვა საკანადიდატო დისერტაცია.  5 ჯერ იყო DAAD -ის მიერ მიწვეული მეცნიერი ჰანოვერის ლაიბნიცის (გფრ) უნივერსიტეტში, დაზღვევის ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტზე-1998,  2004,2009,20013 და 20016 წლებში. 2006 წლიდან  იგი არის ასოცირებული პროფესორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივეტსიტეტში.  2014 წლიდან ასევე კ.ჯაყელი არის ასოცირებული პროფესორი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

2006-2007 წლებში იელის უნივერსიტეტში (აშშ), კახაბერ ჯაყელი იყო მიწვეული ფულბრაიტის ფონდის მიერ. 
2017 წელს კენესოუს სახელმწიფო უნივერსტეტმა და კოლის ბიზნესის კოლეჯმა , პროფესორ შებ თრუმ კახაბერ ჯაყელი მიიწვიეს ამერიკაში ლექციების წასაკითხად - ამავე უნივერსიტეტის მარკეტინგის სექტორზე. 2017 წელს იანვრიდან- კენესოუს სახელმწიფო უნივერსიტეტში (აშშ), კოლის ბიზნეს სკოლაში  კახაბერ ჯაყელი იყო რამოდენიმე სტუდენტთა ჯგუფის ლექტორი / ინსტუქტრი . ამ პერიოდში იგი ვკითხულობდა ლექციებს საერთაშორისო მარკეტინგში და მარკეტინგის საფუძვლებში. 
კ.ჯაყელს 1997 წლიდან მოყოლებული გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამცნიერო სტატია და წიგნი. სამეცნიერო ინტერესები კვლევსათვის კ.ჯაყელს აქვს ჯანდაცვის მარკეტინგში, ბრენდ მენეჯმენტში და ქვეყნის მარკეტინგში. კახაბერ ჯაყელი არის ქართულ-ევროპული მარკეტინგული ასოციაციის პროგრამების კოორდინატორი.  
კახაბერ ჯაყელი ლექციებს კითხულობს მარკეტინგის თითქმის ყველა დისციპლინასა და მიმართულებაში. კახაბერ ჯაყელის ბლოგზე : https://djakeli-marketing.com/  მოცემულია მის სამეცნიერო სინტერესებისა და მარკეტინგული ძიებების შესახებ დავწრილებით. 
ელ.ფოსტა: kdjakeli@ibsu.edu.ge