ქალბატონი თეონა 1999-2000 წლებში სწავლობდა მონტისელოს უმაღლეს სკოლაში, ამერიკის შეერთებული შტატების არკანზასის შტატში ამერიკული საბჭოების გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში.

2000 წელს ჩააბარა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში და მიიღო ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში. მან გააგრძელა სწავლა მაგისტრატურაში და 2006 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკაში. პარალელურად 2001-2006 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მიიღო მაგისტრის ხარისხი კერძო სამართალში. 2008 წელს ჩაირიცხა სადოქტორო სწავლებაზე ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე და 2014 წელს მიენიჭა დოქტორის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში.   დოქტორანტურის განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა პოზიციებზე, ხარისხის მართვის ოფიცრად შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პერიოდში 2005-2006 წლებში; უცხო ენების განყოფილების უფროსის, და შემდგომ ხარისხის მართვის უფროსის პოზიციაზე ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში ორი ავტორიზაციის პერიოდში 2009-2014 წლებში; მოწვეული ლექტორის პოზიციაზე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 2009 წლიდან. გამოქვეყნებული აქვს სტატიები ცვლილებათა მართვის, კომპანიის კულტურისა და ადამიანური რესურსების მართვის თემატიკებზე.  2015 წლიდან დაინიშნა დეკანის მრჩეველად პროგრამების განვითარების კუთხით, შემდგომ პროგრამების კოორდინატორად მარკეტინგისა და მენეჯმენტის მიმართულებით საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეზე.  ამ პერიოდში ფაკულტეტის ფარგლებში ჩამოაყალიბა „ბიზნესის ანბანი“-ს პროექტი, მისი ტრენინგის პროგრამა გაიარა 35 სტუდენტ-ტრენერმა და მისი მეშვეობით ორგანიზება მოხდა ტრენინგებისა, რომელშიც ათასზე მეტმა სკოლის მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. თეონა მაისურაძემ ფაკულტეტის ეგიდით ასევე ჩაატარა რამოდენიმე კომპანიის კვლევა და წარუდგინა კომპანიებს რეკომენდაციები განვითარებისათვის. ასევე ის ხელმძღვანელობდა ორი წლის გამოსაშვები კურსის სტაჟირებას, რომელიც მოიცავდა სტუდენტების კომპანიებში გაგზავნას სტაჟირებისა და 50 პროცენტზე მეტი კურსდამთავრებულთა დასაქმებას.  ამჟამად არის ასოცირებული პროფესორი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში და როგორც მოწვეული ლექტორი კითხულობს ლექციებს შემდეგი საგნებში: ბიზნეს ინგლისური, მენეჯმენტის პრინციპები, ადამიანური რესურსების მართვა. 

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@ibsu.edu.ge