ბატონმა გიორგიმ დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი.

ის არის საქართველოის ტექნიკური უნივერსიტეტის ნ.მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი. სამეცნიერო ინტერესების სფეროს განეკუთვნება ინფორმატიკა, პროგრამული ინჟინერია, სისტემური ანალიზი, რთული სისტემების მოდელირება, ინფორმაციული რესურსის მართვა, სტატისტიკა, მონაცემთა სიღრმისეული ანალიზი, ინფორმაციის თეორია, მართვის მათემატიკური მეთოდები.     

ელ.ფოსტა: gghlonti@ibsu.edu.ge