1969 წელს მალხაზ ჩახნაშვილმა დაამთავრა ქ.თბილისი 1-ლი საშუალო სკოლა (ამჟამად 1-ლი გიმნაზია). სკოლის ასაკიდან მისი ინტერესების სფეროს წარმოადგენდა ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები, რის გამოც გააგრძელა სწავლა ქ.თბილისის უცხო ენათა ინსტიტიტში ინგლისური ენის განხრით.

პარალელურად იგი აქტიურად იყო გატაცებული თანამედროვე მუსიკით და მიეკუთვნება იმ მუსიკოსთა რიგს, რომლებმაც დაუდეს საფუძველი ჩვენს ქვეყანაში ისეთი თანამედროვე მუსიკალური მიმდინარეობების დამკვიდრებაში, როგორიცაა პოპ და როკ მუსიკა.

1978 წლიდან მ.ჩახნაშვილმა დაიწყო საქმიანობა საქართველოს შინაგან საქმეთა  სამინისტროს სისტემაში, რითაც მან გარკვეულწილად გააგრძელა ოჯახური ტარდიცია და გახდა მესამე თაობის ოფიცერი, თუმცა ძალოვან უწებაში საქმიანობის 27 წლიდან 17 წელი (1987-2004 წ.წ.) მისი საქმიანობა დაკავშირებული იყო უმაღლეს სასწავლებელში პედაგოგიურ და  სამეცნიერო საქმიანობასთან. შსს-ს სისტემაში საქმიანობის პარალელურად მან წარჩინებით დაამთავრა ქ.მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლის თბილისის ფაკულტეტი, ხოლო 2002 წელს წარმატებით დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თბილისი ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მას მიენიჭა იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი. ამასთან, 90-იან წლებში მ.ჩახნაშვილი  აქტიურ მონაწილეობას მიღებდა საქართველოში მიმდინარე მოვლენებში, მათ შორის სამოქალაქო ომში და ქვეყნის ტერტიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლებში. დაჯილდოებულია სხვადასხვა წარჩინების ნიშნებით, მათ შორის სამთავრობო ჯილდოებით. ამჟამად გახლავთ გადამდგარი პოლიციის პოლკოვნიკი და ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანი.
1987 წლიდან დღემდე მ.ჩახნაშვილი ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ მოღვაწეობას. იგი კითხულობდა ლექციებს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში მათ შორის თსუ-ში. 1997 წლიდან დღემდე იგი საქმიანობს შავი ზღვის საერთასორისო უნივერსიტეტში სხვადასხვა თანამდებობებზე. ამჟამად გახლავთ აღნიშნული უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორი. კითხულობს ლექციების კურს სამართლის თეორიაში, ადმინისტრაციულ, საერთაშორისო, სამეწარმეო, საერთაშორისო ბიზნეს და სავაჭრო სამართალში და ა.შ.
მ.ჩახნაშვილის სამეცნიერო კვლევის ძირითად საგანს წარმოადგენს ადმინისტრაციული სამართალი და სამართლის თეორია. გამოვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო სტატია ქართულ და უცხოურ გამოცემებში. 2013 წელს გამოიცა მისი სახელმძღვანელი “Basics of Law” („სამართლის საფუძვლები“). ამჯამად გამოსაცემად მზადდება სახელმძღვანელო „საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალი“ ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
კვლევის ინტერესები: სოციალური მენეჯმენტი, საჯარო მართვა, ადამიანის უფლებები და სახელმწიფო
სალექციო კურსები: სამართლის თეორია, ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციულ-პროცედურული სამართალი, საერთაშორისო სამართალი, ბიზნესის სამართლებრივი გარემო.
ელ.ფოსტა: mchakhnashvili@ibsu.edu.ge