ბატონმა სალავათმა მიიღო ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი ბიზნეს ადმინისტრირებაში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში.

2013 წელს მან ასევე მოიპოვა დოქტორის ხარისხი ბიზნეს ადმინისტრირებაში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. კვლევის ინტერსები: კორპორატიული ფინანსები, ელექტრონული ფული, კლასიკური საბანკო საქმე, ელექტრონული საბანკო საქმე, საბუღალტრო ანგარიშგების სტანდარტები, აქციები და ობლიგაციები
საგნები: ფინანსების შესავალი, საბანკო საქმის საფუძვლები, ფული და საბანკო საქმე, ფინანსური უწყისების ანალიზი
ოთახი: A 314
E-mail: ssalavat@ibsu.edu.ge