აზერ დილანჩიევმა დაამთავრა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ეკონომიკის მიმართულებით; ამავე უნივერსიტეტში გაიარა მაგისტრატურა.

დოქტორის ხარისხი მოიპოვა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. აზერ დილანჩიევი ასევე იკავებდა ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობას ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტზე. მისი ინტერესის სფეროებია რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია, მაკროეკონომიკა და მეწარმეობა.
კითხულობს ლექციებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და ეკონომიკის საფუძვლებში.
ოთახი: A510
ელ-ფოსტა: adilanchiev@ibsu.edu.ge