ბიზნეს ადმინისტრირების, ფინანსების, საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის საბაკალავრო პროგრამების კოორდინატორი

სტამბოლის მარმარის უნივერსიტეტის მაგისტრი ფინანსებისა და საბუღალტრო საქმის სპეციალობით. 2013 წლიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის თანამშრომელი.
კვლევის ინტერესი: ფინანსები, ეკონომიკა, მენეჯმენტი
საგნები: ფინანსების საფუძვლები, ეკონომიკის საფუძვლები

ოთახი: A308
E-mail: ibotsvadze@ibsu.edu.ge