მდივანი

დამთავრებული აქვს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა. ამჟამად არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტი. მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის ადმინისტრატორისა და გაცვლითი პროგრამების ოფიცრის პოზიციებზე. 
კვლევის ინტერესი: მენეჯმენტი

ოთახი: A 308
ელ.ფოსტა: klazaridi@ibsu.edu.ge