ჯაფა ფუტკარაძემ წარჩინებით დაასრულა და მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი ფინანსურ ეკონომიკაში (ლესტერის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი).

ამჟამად, სწავლობს დოქტორანტურაში ვარშავის ეკონომიკის სკოლაში (ვარშავა, პოლონეთი) და არის CFA III დონის კანდიდატი. გარდა ამისა, მუშაობს „გრანდ თორნთონ საქართველო“-ს ფინანსური კონსულტაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის/მენეჯერის პოზიციაზე. გამოქვეყნებული აქვს სტატიები სხვადასხვა აკადემიურ ჟურნალებში. 
 
კვლევის ინტერესი: ფინანსური მენეჯმენტი, კაპიტალის ბაზარი, უძრავი ქონება
საგნები: უძრავი ქონების შეფასება 
ელ.ფოსტა: jaba.phutkaradze@gmail.com