ვახტანგ ჭარაია აროს თსუს ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი; საქართველოს მეცნიერება აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს წევრი ეკონომიკის მიმართულებით;

მრავალი უცხოური ორგანიზაციის ეკონომისტი/მკვლევარი; ჰარვარის ბიზეს სკოლის სტრატეგიისა და კონკურენტუნარიანობის ინსტიტუტის აფილირებული ლექტორი. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი.

ვახტანგ ჭარაია გახლავთ მრავალი ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების გამარჯვებული. გაუვლია სტაჟირებები: სახელმწიფო ანგარიშებისა და ფინანსების სახელმწიფო ინსტიტუტში (ინდოეთი), პასაუს და ბრემენის უნივერსიტეტებში (გერმანია), პეტერბურგის ევროპულ უნივერსიტეტში (რუსეთი), ტარტუს უნივერსიტეტში (ესტონეთი), ჯორჯ ვაშინგტონის და ჰარვარდის უნივერსიტეტებში (აშშ). 
ვახტანგ ჭარაიას გამოქვეყნებული აქვს 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი. მას მონაწილეობა მიუღია 50-ზე მეტ ქვეყანაში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტის, ევროკომისიის პროექტების, სხვადასხვა სახელმწიფოებისა და ათეულობით ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების გამარჯვებული და სტიპენდიანტი.
კვლევითი ინტერესები: საინვესტიციო კლიმატი, პირდაპირი უცხოური ინვესტციეისბი, ფინანსები, საერთაშორისო ვაჭრობა და ფინანსები, კონფლიქტების მოგვარება და მშვიდობის მშენებელობა.
სალექციო კურსები: ფინანსები, საერთაშორისო ბიზნესი, მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, საინვესტიციო მენეჯმენტი, ფინანსური მენეჯმენტი, ფინანსური აქტივების შეფასება.
ელ.ფოსტა: vakhocharaia@gmail.com