ეკატერინე ქათამაძემ წარჩინებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

1994-2003 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე (ასპირანტურა).ამჟამად ის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის და ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტია. ეკატერინე არის GST- ის სააქციო საზოგადოება GEOEDUCONSULTING- ის დამფუძნებელი და ექსპერტი კონსულტანტი.
კვლევის ინტერესი: ფინანსები
ელ-ფოსტა: ekatamadze@geccorporation.com