ბ-ნი სიმონგულაშვილს აქვს თხუთმეტი წლის მმართველობითი გამოცდილება საოპერაციო და ფინანსურ მართვაში (ძირითადად მომსახურების და განათლების მართვის ინდუსტრიებში), გამოცდილება აგრეთვე მოიცავს სტრატეგიულ, საოპერაციო და ფინანსური დაგეგმვას და კონტროლი.

კონსულტაციების წარმოების ათ წლიანი გამოცდილება ბიზნესის განვითარების, ბიზნეს პროცესების განვითარების, პროექტების დიზაინის და განვითარების, და ფინანსური მართვის და ფინანსური კორპორატიული სტრატეგიის მიმართულებით. ტრენინგების და სწავლების ათ წლიანი გამოცდილება საქართველოს და საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და უნივერსიტეტებში. 
ბ-გიორგი მონაწილეობას იღებდა ისეთ პროექტებში როგორიცაა აბრეშუმის წარმოების შესაძლებლობების და ბაზრის კვლევა 08/2015 – 10/2015; სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოსათვის ბიზნეს გეგმის ჩამოყალიბება (APMA), 2014 - მიმდინარე; დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის (დკეც) ორგანიზაციული განვითარება11/ 2014 – 02/2015; საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ინსტიტუციონალური საქმიანობის შეფასება (GOGC), 05/2013 - 12/2013; რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის (SMR) ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტი, 06/2013 - 09/2013; 
მისი სამუშაო გამოცდილებებია: „ჯი-ი-სი დეველოპმენტსი“ პარტნიორ კონსულტანტი (სექტემბერი, 2010 – დღემდე),შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი მოწვეული ლექტორი, ბიზნესის მენეჯმენტის ფაკულტეტი, მიმართულება - ფინანსები (აგვისტო, 2009 – დღემდე).ფონდი „გეოედუკონსულტინგი“ექსპერტ-კონსულტანტი (აგვისტო, 2009 – სექტემბერი, 2010).კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი სასწავლო დარგში (აგვისტო, 2005 – აპრილი, 2009); დეკანი, კავკასიის ბიზნესის სკოლა  (აგვისტო, 2005 – აპრილი, 2009). კავკასიის ბიზნესის სკოლა დეკანის მოადგილე (იანვარი, 2003 – აგვისტო, 2005), დეკანის მოადგილე და ფინანსური მენეჯერი (მაისი, 2000 – იანვარი, 2003), ფინანსური ადმინისტრატორი  (მაისი, 2000 – იანვარი, 2003).