ბატონმა ზაზამ 2005 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი სახელმწიფო მოხელის კვალიფიკაციით.

2007 წელს ამავე უნივერსიტეტის ჰტფ საგარეო ურთიერთობების სახელმწიფოებრივი მართვის მაგისტრატურა. 2014 წელს ასევე დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის დოქტორანტურა ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორის კვალიფიკაციით. 

განვლილი კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები: 
1. ლიდერობის პრაქტიკული ფილოსოფია 2005-2006 წ.წ.
2. NLP ფასილიტატორთა ტრენინგი 2013 წ. 
3. ფულის ფსიქოლოგია 2013 წ.
4. მიზიდულობის კანონი ცხოვრებაში - 2013 წ
5. TOT (ტრენერების ტრენინგი) – 2013 წ
6. NLP Couching – 2015 
7. NLP REM-DECODING COACHING 2017 წ
2009 წლიდან მუშაობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასისტენტ-პროფესორად, 2012 წლიდან შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მოწვეულ ლექტორად. მიყავს შემდეგი სალექციო კურსები: ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, მენეჯმენტის საფუძვლები და ადამიანური რესურსების მართვა. ამასთანავე ის არის  შპს „პიარაკადემიაში“ ბიზნეს ტრენერი (4 წლიანი გამოცდილება), ხოლო 2014 წლიდან „ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტში“  მენეჯმენტისა და ადამიანური რესურსების მართვის ლექტორი. გახლავთ ბიზნეს კონსულტანტი და ექსპერტი ადამიანური რესურსების მართვაში.
ელ.ფოსტა: zaza.koiava@gmail.com