ბატონი მერაბი არის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. მან დაამთავრა ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკური სპეციალობით (1982-1987). 1989-1992 წლებში სწავლობდა რუსეთის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებულ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში სადაც დაიცვა  დისეტაცია საქართველოს საგარეო-ეკონომიკურ კავშირებზე. 1993 წლიდან - 2008 წლამდე მუშაობდა თბილისი სახელმწიფო  უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე ასოცირებულ პროფესორად. 2006 წლიდან მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ეკონომიკის ლექტორად. მიღებული აქვს სხვადასხვა  საერთაშორისო გრანტი და სერტიფიკატი.
ელექტრონული ფოსტა: merabi_me@yahoo.com