ნინო კეკელიძე სწავლობდა ესპანური ენის ფილოლოგიას საქართველოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მან მოიპოვა ევროპათმცოდნეობის მაგისტრის ხარისხი ევროპული კვლევების ინსტიტუტში.

არის ევროპათმცოდნეობის დოქტორანტი (ევროკაშირის სრული გრანტით) ევროპული კვლევების ინსტიტუტში. 2011 წლიდან არის ტურისტული კომპანია Discover Georgia-ს დამფუძნებელი და დირექტორი. გახლავთ მოწვეული ლექტორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტსა და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

საკვლევი ინტერესები: ტურიზმი, საერთაშორისო ურთიერთობები, ბიზნესი, სიღარიბის პრობლემები
კითხულობს შემდეგ კურსებს: ტურიზმის საფუძვლებს, ტურ-ოპერეიტინგს, საერთაშორისო დაჯავშნის სისტემებს ტურიზმში
ელ.ფოსტა: info@discovergeorgia.ge