ბატონმა რევაზმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასწრებული ასპირანტურა.

ის არის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი და ასოცირებული პროფესორი.

კითხულობს შემდეგ საგნებს: მენეჯმენტის საფუძვლები, მენეჯერული ეკონომიკა, ბიზნესის საფუძვლები, ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, ეკონომიკური პოლიტიკა. არის სამეცნიერო სტატიებისა და სახელმძღვანელოს ავტორი.
ელ.ფოსტა: revazxarazi@gmail.com