დავით პაატაშვილი 1980-1985 წლებში სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

1985 წელს მიიღო ალექსანდრე რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტში, ფიზიკისა და მათემატიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის წოდება. ამჟამად იგი მუშაობს GTEX- ში IT კონსულტანტად და ტრენინგსა და საკონსულტაციო ცენტრში- სისტემის ადმინისტრატორად. 
კვლევის ინტერესი: მათემატიკა, ფიზიკა, სტატისტიკა, IT
კითხულობს კურსებს: ბიზნეს სტატისტიკა I / II, საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესში, ფინანსური მათემატიკა
ელ-ფოსტა: dpaatashvili@gmail.com