ნოელა მაიკლმა მიიღო დოქტორის ხარისხი ტურიზმის მოტივაციასა და მარკეტინგში 2013 წელს ლა ტრობეს უნივერსიტეტში მელბურნში (ვიქტორია, ავსტრალია).

ნინო დევიძეს მიენიჭა ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

ბატონმა გივიმ დაამთავრა აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი. შემდგომ მან გააგრძელა სწავლა თურქეთში, სტამბულის უნივერსიტეტში, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით.

ბატონი მიხელი 1956-1966 წწ ჩაირიცხა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფიზიკის ფაკულტეტზე. მაგისტრთან გათანაბრებულმა, 1972 წელს დაამთავრა უნივერსიტეტი სპეციალობით „თეორიული ფიზიკა“.

ბატონმა ირაკლიმ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკაში, კარდიფის უნივერსიტეტი ბაკალავრის ხარისხი ბიზნესის მართვის ხელოვებაში, ედიმბურგის უნივერსიტეტი მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ვაჭრობა და გარდამავალი ბაზრები მიმართულებით.

ნინო ჯინჯოლავამ 2002 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკურ ფაკულტეტი, სახელმწიფო მართვის მოხელის სპეციალობაით. 

გიორგიმ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის და ეკონომიკის ფაკულტეტი (ბაკალავარი) 2006 წელს. შემდეგ სწავლობდა ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლაში (ISET), სადაც 2008 წელს  მიიღო მაგისტრის ხარისხი ეკონომიკაში.

ბატონი ილია არის სტამბოლის მარმარის უნივერსიტეტის მაგისტრი ფინანსებისა და საბუღალტრო საქმის სპეციალობით. 2013 წლიდან მუშაობს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე.