ეკატერინე ქათამაძემ წარჩინებით დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

2008 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით.

ნინო კეკელიძე სწავლობდა ესპანური ენის ფილოლოგიას საქართველოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მან მოიპოვა ევროპათმცოდნეობის მაგისტრის ხარისხი ევროპული კვლევების ინსტიტუტში.

ივანე შავდათუაშვილი სწავლობდა გერმანიაში, მაგდებურგის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე, რომელიც წარმატებით დაამთავრა და მიენიჭა მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკასა და ფინანსებში.

ეთერ მოდებაძე დაამთავრა დიდი ბრიტანეთის ვორვიკის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი მეცნიერებების ფაკულტეტის მოსამზადებელი პროგრამა და გააგრძელა სწავლა კენტის უნივერსიტეტში (დიდი ბრიტანეთი) ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე. 

ლიკა ოხანაშვილი 2016 წლიდან მოწვეული ლექტორია შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. პარალელურად, ასწავლის ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიასა და ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის ტრენინგ ცენტრში.

სალომე ზურაბიშვილი 2017 წლიდან კითხულობს ლექციებს ბიზნეს ეთიკასა და კორპორაციულ პასუხსმგებლობაში საერთაშორისო შავის ზღვის უნივერსიტეტში. მის სპეციალობის სფეროს წარმოადგენს კორპორაციული პასუხისმგებლობა, ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო სამართალი.