ბატონი პაატას სპეციალობაა კორპორატიული ფინანსები. ის არის კარდიფის მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტის მაგისტრი, დიდი ბრიტანეთი. დაამთავრა საჯარო პოლისი/მმართველობა და ანალიზი, ჯიპა.

ლალი გიგაური სწავლობს ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამაზე. 2016 წელს იგი გაცლითი პროგრამის ფარგლებში იმყოფება ტეხასის A&M უნივერსიტეტში ქალაქ ქინგსვილში (ტეხასი, აშშ);

თორნიკე ხოშტარიას დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი და მინიჭებული აქვს ეკონომისტის კვალიფიკაცია.

ქალბატონი ნინო სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფოს უნივერსიტეტში და მიღებული აქვს მენეჯმენტის ბაკალავრის ხარისხი, სამრეწველო წარმოების მენეჯმენტის სპეციალობით და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტის სპეციალობით.

ბატონმა გიგამ ბაკალავრიატის ხარისხი საერთაშორისო ბიზნესის მართვაში მიიღო აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2007 წელს სწავლა განაგრძო ლონდონის მეტროპოლიტენის უნივერსიტეტში, სადაც 2008 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი.

სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სწავლობდა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე და მინიჭებული აქვს.