2020 წლის 28 თებერვალს, ფაკულტეტმა ჩაატარა საორიენტაციო შეხვედრა ფაკულტეტის ყველა მიმართულების სტუდენტთან.

შეხვედრაზე განხილული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: სასწავლო პროცესთან, საგამოცდო რეგულაციებთან, პრაქტიკა/საბაკალავრო ნაშრომის წერასთან დაკავშირებული პროცედურები.