პროექტი არაჩვეულებრივი გამოცდილება აღმოჩნდა ჩემთვის როგორც მისი ინიციატორისათვის. ვერ წარმოვიდგენდი რომ მოკლე დროში მომიწევდა ჩემს მიერ მომზადებული სტუდენტების ხილვა მაღალი ხარიახის ტრენერების ამპლუაში. ყოველი  ჯგუფი თავდაჯერებულობასა და სიხარულის ცრემლებს მმატებს რადგან ვგრძნობ რომ  ჩემი ტრენერების ცხოვრება უკეთესობისკენ შევცვალე, ეხლა კი ისინი ცვლიან  მოსწავლეთა ცხოვრებას უკეთესობისკენ.“

თეონა მაისურაძე - პროექტის მრჩეველი